نمایش دادن همه 2 نتیجه

ارائه کلیه خدمات خودرویی، مکانیک، تعلیق سیستم توسط پرسنل آموزش دیده

موتور: تعمیرات موتور شامل تعویض روغن موتور، فیلتر روغن و هوا، تنظیم و تعمیرات مرتبط با سیستم‌های اسپری و ایجکشن

سرویس دوره ای، امداد شبانه روزی و عیب یابی با دستگاه

موتور: تعمیرات موتور شامل تعویض روغن موتور، فیلتر روغن و هوا، تنظیم و تعمیرات مرتبط با سیستم‌های اسپری و ایجکشن